Tarot Falı ve Zeka Bilimleri

Tarot Falı ve Zeka Bilimleri

Amerikan Yaratıcı Zekâ Bilimi Tesisi iş ve tarot falı kursları sunmakta ve yöneticileri için temel ve ileri SCI kurslarında öğretim yapmaktadır.

Bu kurslar, iş idaresi okullarında ve firmalarında doğrudan doğruya sunulmaktadır. Chicago’da Chicago Ulusal Bankası, General Foads, Pittsburg’da St. Joe Maden Firması, California’da TilleyLewis Gıda Firması, Detroit Mühendislik Firması ve Connecticut’da Rensselaer Politeknik Enstitüsü bu kurstan yararlanmış örgütler arasındadır.

1974 yazında, SCI Birleşik Devletlerde iş dünyasına bir dizi sempozyumlarla sunuluncaya kadar, yöneticiler için düzenlenen SCI kurslan sınırlı bir temel üzerinden sunuluyordu. Bununla birlikte Kanada İş Yönetimi Limited Ortaklığı Başkanı, Dr. Francis Barret, 1972 başlarından 10 yıl içinde Yaratıcı Zekâ Biliminin Kuzey Amerika yönetici eğitimi programlarından % 50’sinden fazlasında öğretileceği yolunda bir varsayımda bulundu.

Son zamanlara kadar, SCI, iş dünyasında yönetimde başarısı yönünden övülüyordu.

SCI’ın çalışanlara tanıtıldığı son programlarda SCI, verimliliği arttırdığı, işten kaçmayı ve iş değiştirmeyi azalttığı yolunda ilk kanıtlan ortaya koymuştur. Gannon Kolejinde MBA programı Müdürü olan David Frew, Transcendental Meditation’nin üretkenlik ve işten hoşnut olmada etkisi yönünden bir hazırlık çalışmasını yayınlamıştır.

Yüzün üzerinde düzenli meditation yapana, bir denetim grubuna her iki grubun gözetimcilerine ve yardımcılarına bir soru formu dağıttı.

Frew, gözetimcileri ve yardımcılan içşin içine katmakla yalnız Meditation yapanların kişisel bildirim bilgilerini değerlendirmek değil başkalarının nasıl onları işte gördüğünü anlamak istedi. Bu yüzden araştırması yalnız öznel izlenimleri değil iş başarısını da belirtebilmektedir.

Meditation yapanlar, işlerinden daha çok hoşlandıklarım, daha başarıyla hareket ettiklerini, işlerini değiştirmek için daha az istek ve kişisel ilişkilerden daha sevinç duyduklarım, örgütte daha yüksek durumlara geçmeyi istediklerini belirttiler. Verdikleri bilgiler denetim grubundakilerden oldukça farklıydı ve gözeticilerle yardımcılarının verdikleri raporlara da genel olarak uyuyordu.

Meditation yapanların kişiler bildirimleriyle gözeticilerin onları övmeleri, Transcendental Meditation’nin işçi başarısını arttırdığı iddiasına kuvvetli bir destek sağlamaktadır.

Frew hangi tip iş ve örgütle Transcendental Meditation’nin kişilere daha çok yararlı olduğu hakkında ilginç bilgiler topladı. Örgütle üst kademelerde özellikle yönetim düzeyinde bulunanlar, Transcendental Meditation’de daha çok yararlanmaktadırlar. Aynı zamanda bir örgütün yapısı daha demokratik oldukça bireylerin, Transcendental Meditation’ den yararlarının daha da arttığı görülmektedir.

Özellikle, kişisel ilişkilerin artışı ve iş bırakımının azalışında. Demokratik bir yapıda, özellikle üst düzeylerde bireyin çalışma yoluyla kendini anlatmak için daha çok fırsat vardır. Bununla bir örgütün daha aşağı düzeylerinde çalışanların Transcendental Meditation sonucunda değişmedikleri kastedilmemektedir. Fakat bunların kişisel olarak yararlanmalarının, işlerine tümüyle yansımadığı çünkü yeni yeteneklerini belirtme fırsatından yoksun olduklan kastedilmektedir.

Frew, bu bulguyu temel olarak örgütlerin daha aşağı düzeyde çalışanların yaratıcılıklarım harekete geçirmeleri gereksinmesini öngörmektedir.

Kaynak : http://tarotfali.web.tr/

Zeka Bilimleri

Yazar: admin

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar